ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសផ្ទះឆ្កែសមរម្យ?

    តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសផ្ទះឆ្កែសមរម្យ?

    យើងតែងតែលាបពណ៌លើសត្វឆ្កែរបស់យើង។ការគេងដែលបង្កើតបាន 2/3 នៃទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់សត្វឆ្កែ មានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ជីវិតសត្វឆ្កែដែលមានផាសុកភាព។ដើម្បីគេងលក់ស្រួល ផ្ទះឆ្កែល្អគឺចាំបាច់។ប៉ុន្តែ​នៅពេល​ប្រឈមមុខ​នឹង​កន្ទេល​ខុសៗ​គ្នា​ជាច្រើន​នៅលើ​ទីផ្សារ ម្ចាស់​តែងតែ​ឆ្ងល់​ថា…
    អាន​បន្ថែម